แผนที่และสถานที่ตั้ง

ภูธารินทร์ รีโซเทล รีสอร์ท
137 ถ.ชยางกูล บ.หนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ประเทศไทย 48000

Phutarin Resotel(thailand)
137 Chayarngkoon Rd., Hnaongchan,Takaor, Maurng, Nakhonphanom, Thailand 48000
Tel +66-42-502-199 or +66-42-530-888

www.phutarin.com
E-mail : phutarinnakhon@hotmail.com